Algemeen

De Stichting 55+ is een overkoepelende organisatie met vele onderdelen.
Daaronder vallen o.a het Steunpunt en de Digitale Hoek.

De Digitale Hoek heeft een eigen website sauwerd.seniorweb.nl die ressorteert onder het landelijke “Senioren Web”

DOELSTELLING STICHTING 55+ ADORP – SAUWERD – WETSINGE

De Stichting 55+ stelt zich ten doel:
De welzijnsbevordering van onze oudere inwoners door o.a. te functioneren als contactpersoon naar de gemeente en andere instellingen en hen tevens actief te betrekken bij meningsvorming over wonen, woonomgeving en zorg.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten ter voorkoming van sociaal isolement van genoemde oudere inwoners en hen tevens behulpzaam te zijn bij problemen die zich voordoen wanneer leefbaarheid in het geding komt.

 

De Stichting 55+ heeft afvaardigingen in:

Stichting Dorpshuis Artharpe te Adorp
Contactpersoon is: Trijntje Kruijer – tel. 050 – 3061318

 

Stichting Dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd
Contactpersonen zijn:
Piet Drijfhout – tel. 050 – 3061960

 

Vereniging voor Dorpsbelangen Adorp
Contactpersoon: Jouk Huisman – tel. 050 – 3062056

 

Vereniging voor Dorpsbelangen Sauwerd
Contactpersoon:
Piet Drijfhout – tel. 050 – 3061960