Beste leden

Je kunt het verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van afgelopen maandag opvragen bij de secretaris van de vereniging, Monique Hamming.

Belangrijkste punten in het verslag

  1. Contributie voor dit seizoen vastgesteld op hoger bedrag.
  2. Om als vereniging te kunnen blijven bestaan, zoeken we een nieuw bestuurslid.
  3. Gezien de opkomst van 1 lid bij de ALV, zal de ALV volgend jaar een andere vorm krijgen.