Adorp informeert

Selecteer pagina

Geachte bewoners van Adorp,

Wandeling door Adorp met wethouder M. Visser en ambtenaaar Mw. Reinders

In januari heb ik geschreven over de veranderende houding van de bestuurders van Het Hogeland inzake bouwen. Daarvoor verwijs ik naar mijn schrijven van januari.

De Wandeling heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 17 juni 2021 om 10.30 uur.

Ergens in maart heb ik me opgegeven voor een wandeling met de wethouder door het dorp. Ik dacht dat er meer mensen zich zouden hebben opgegeven maar dit was niet het geval dus… kon ik lekker ff losgaan. Ik heb een aantal zaken onder de aandacht gebracht. Daarbij moet u als lezer niet denken dat dit de waarheid is maar wel klaarheid (zo denk ik erover). De volgende zaken heb ik aangekaart:

 • Adorp ligt heel gunstig voor woningzoekenden ( en dan vooral voor starters)
 • Adorp ligt heel gunstig voor ouders binnen onze gemeente die in de stad werken en onderweg naar het werk hun kinderen naar school willen brengen. We hebben een prachtige basisschool en een zeer gewaardeerde kinderopvang voorziening.
 • Adorp ligt gunstig voor jonge starters die in Groningen geen mogelijkheden hebben om een woning te bemachtigen. De stad blijft vanuit Adorp voor hen net zo bereikbaar als mensen die nu in Beijum, Lewenborg of Gravenburg wonen.
 • De huizen geschetst in de plannen voor bouw op het voetbalveld zijn veel te duur voor starters Doorstroming binnen het dorp biedt voor starters geen oplossing omdat de woningen die dan vrijkomen meestal veel te duur zijn. Ik hoorde van de ambtenaar Mw. Reinders dat zelfs voor huizen in Kruisweg al boven de vraagprijs wordt geboden.
 • Het bieden van starterswoningen met een koopprijs van 260.000 euro is doenlijk zo als op andere plaaken in ons land. Een dergelijke woning kost uitgaande van 2 % rente 434 euro per maand + 200 euro aflossing tezamen 634 euro in de maand. De verkoop van deze huizen door eerste bewoners is gebonden aan een maximum ( bv. 270.000 euro) zodat deze woningen voor starters bedoeld blijven. Bij deze prijsklasse zal sprake zijn van meerder woningen onder 1 kap.
 • Een combinatie van seniorenwoningen, starters woningen en sociale woningbouw en eventueel particulier bouwen kan een goede mix worden . Maar het accent blijft liggen op jonge gezinnen. Dus niet de vrije markt, maar een overheid die samen met de woningbouwcorporatie de regie voert over de instroom.
 • Ooit was er een bestemmingsplan waar aan de Weth. D. Kruijerlaan uitbreiding zou kunnen plaatsvinden. Om optimaal gebruik te maken van de gunstige ligging van Adorp zal naast inbreiding ook uitbreiding mogelijk moeten zijn.
 • Het zou zinnig zijn om contact te zoeken met wethouder Van de Schaaf van Groningen en gedeputeerde Van Dekken van de provincie Groningen om te bezien hoe zij aankijken tegen genoemde ideeën.

De reactie van de wethouder en ambtenaar waren als volgt te typeren.

We hebben op constructieve wijze kunnen praten over bovenstaande ideeën. Belangrijke opmerkingen van de zijde van de wethouder waren m.i. de volgende:

 • Adorp ligt evenals Zuidwolde en Onderdendam strategisch gunstig.
 • De mate waarin het Hogeland mag bouwen is beperkt. Wat in Onderdendam wordt neergezet komt hier niet. Zo simpel is het.
 • Wat betreft het onderwijs noemde de wethouder de school in Pieterburen. Die is overgestapt op montessori-onderwijs en heeft daarmee leerlingen weten aan te trekken. Rond 2014 waren daar minder dan 30 leerlingen zo valt te lezen op de website van de school en nu zijn het er weer 70. Blijkbaar heeft de keuze van onderwijsfilosofie,-methodiek en didactiek effect op leerlingen aantallen.
 • Natuurlijk heeft de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid en heeft ons gesprek (helaas) geen status anders dan informatie geven. Binnen de gemeentelijke besluitvorming zal men ideeën wegen. En reken maar dat in andere dorpen ook wordt gelopen met wethouders en dat ook daar ideeën vandaan komen.

Na dit gesprek heb ik de bijlage van januari 2021 gestuurd aan gedeputeerde Van Dekken van de Provincie Groningen en aan wethouder Van der Schaaf van de gemeente Groningen.

Verder heb ik de MR van de school geattendeerd op de ontwikkelingen in Pieterburen, daarbij realiseer ik mee heel goed dat overstappen op een andere onderwijs filosofie niet van vandaag op morgen is geschied.

Maar… niets doen brengt niets.

Ik hoop dat we met Dorpsbelangen in de voorhoede en met steun van jullie Adorpers onze aandacht in deze niet laten verslappen. Ik zal zeker via het PVDA circuit mijn uiterste best doen.

Groet Henk Supheert