Verzoamelstee

Het doel van het project ‘Verzoamelstee’ is om mensen de mogelijkheid te bieden dat zij zolang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dat kan bijvoorbeeld door voorzieningen ( digitaal) aan te bieden in het dorpshuis.

In meerdere provincies maar ook in de provincie Groningen is er sprake van Krimp. De bevolkingsopbouw verandert. Jonge mensen vertrekken uit de dorpen naar elders. Mensen die in de dorpen blijven wonen worden ouder. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs, scholen, dorpshuizen zijn steeds moeilijker in stand te houden. Hierdoor kan de leefbaarheid in de knel komen.

Bij De Verzoamelstee zijn verschillende organisaties betrokken zoals de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, Menzis, de vereniging Groninger Dorpen en de gemeente Winsum. Ook in de gemeenten Bedum (in Onderdendam) en Ten Boer (Thesinge) wordt dit project uitgevoerd. In alle dorpen staat het dorpshuis centraal. In het dorpshuis wordt alles “Verzoameld”, contacten, diensten en voorzieningen.

Welke Voorzieningen?
De toekomst is de ICT. Digitale voorzieningen zoals o.a. gebruik van de tablet. Hierdoor is het mogelijk contact te leggen met bijvoorbeeld de supermarkt , apotheek, huisarts, gemeentehuis of familieleden, vrienden en kennissen.
In de gemeente Winsum worden de mogelijkheden in de plaats Adorp onderzocht. Een dorp waar het bruist en veel enthousiaste dorpsbewoners actief zijn. Het zou prachtig zijn als er nieuwe initiatieven tot stand komen, waardoor het prettig wonen blijft in Adorp.
Vanuit de Verzoamelstee is in samenwerking met de digitale hoek 55+, een begin gemaakt om ouderen met geen of weinig computerervaring kennis te laten maken met de tablet. Welke voorzieningen worden ingericht op de tablet is afhankelijk van de wensen van de inwoners van Adorp.
Ria Maring werkzaam bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening is tevens Verzoamelstee medewerker in Adorp.

Voor evt. vragen kunt u op werkdagen haar bereiken op telefoonnummer: 06 48874340 of per Email: r.maring@s-w-d.nl
Meer informatie:
De stand van zaken leest u in de nieuwsbrieven die over de Verzoamelstee verschijnen:
Voorbeeld
• Nieuwsbrief Verzoamelstee april/mei 2013
• Nieuwsbrief Verzoamelstee 2012
• Nieuwsbrief Verzoamelstee 2011