Zoals in de procedure is genoemd wordt er bij meerdere belangstellenden voor een kavel geloot onder toezicht van een notaris.Van de vijf kavels waren kavel 8 en kavel 10 al vrij snel gegund, omdat er voor deze twee kavels ieder slechts één gegadigde was.Rest nog voor de loting de kavels 1, 9 en 17. Ter plekke werd meegedeeld dat de tweede gegadigde voor kavel 9 zich net heeft afgemeld. Een Adorper echtpaar kreeg de kavel toegewezen en was daar heel blij mee.

De kavels 1 en 17 werden vervolgens door notaris Huitsing met ingepakte balletjes verloot. Per kavel waren er twee gegadigden. Volgens de notaris was de kansberekening in deze situatie niet zo’n moeilijke opgave, maar je zult maar pech hebben. Helaas viel een dierbaar Adorper familie buiten de boot en zijn de beide kavels toegekend aan liefhebbers van buiten Adorp.

Door Dorpsbelangen is bij gemeente Het Hogeland aangedrongen op een voorrangssystematiek met Adorp First. Volgens gemeente HH was dat door wetgeving niet mogelijk. Bij navraag blijkt dat verschillende gemeentes een voorkeursregeling op creatieve wijze weten toe te passen. Toch een compliment voor HH voor de transparante toekenning van de kavels. Dat ging bij de twaalf woningen voor Plegt/Vos anders, bij de verloting was er geen notaris bij en er was geen openbare toewijzing.

Aan de opties is een zwaarwegende voorwaarde verbonden. De optanten moeten binnen drie maanden met een bouwplan en met een bouwonderneming voor korte termijn bouwen tevoorschijn komen. Hierop is nog een extra termijn mogelijk van drie maanden.