Adorp informeert

Selecteer pagina

Vanaf maandag 14 september is de aannemer BAM bezig om het traject vanaf de Kruijerlaan tot aan de Spoorlaan voor te bereiden op de doorfietsroute. Dat betekent dat de verharde asfaltlaag van het voetpad zal gaan verdwijnen en de bovenste teelaardelaag  dan  wordt weggenomen. Daarmee is min of meer ook de rondgang rondom het voetbalveld niet meer mogelijk, wat voor velen een geliefd rondje was vanwege de weidse uitzichten in oostelijke richting die je daar kunt genieten.

‘t Stee
Gemeente Het Hogeland is druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwbouwplan voor ’t Stee. Dat heeft afgelopen jaren door allerlei omstandigheden enorme vertraging opgelopen. Vanwege de ligging van Adorp t.o.v. Groningen en de woningkrapte in de stad is een aanmoediging voor de gemeente om dit traject zo spoedig mogelijk aan te pakken. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘t Stee  heeft ter inzage gelegen en zal volgens verwachting in de maand oktober in de raad aan de orde komen. In het plan is een slingerpad en een afscheidingssloot opgenomen aan de oostzijde van het project.

Daarom heeft de provincie besloten om hier af te wijken van doorsnedeprofiel van de doorfietsroute. Ter hoogte van ’t Stee wordt geen tweede sloot aangebracht. Een afvaardiging uit het dorp krijgt de gelegenheid zich te buigen over de invulling van dit vrije gebied.

Is het dan helemaal afgelopen met deze wandelroute?
Velen hebben afgelopen weekend al gebruik gemaakt van het deels aangelegde cunet naar de Spoorlaan. De wandelroute is daarmee vergroot en men kan het op één na mooiste stukje van Adorp ontdekken aan de Spoorlaan. De beperking voor gebruik zit ‘m in de werktijden van de aannemer, dus  niet tijdens zijn werkzaamheden. Een nieuwe uitdaging voor een wandeling op een voorlopig laarzenpad met gebruik voor eigen risico.