Het heeft een paar jaar aan voorbereiding gekost. We hebben heel veel moeite moeten doen om het financiële verhaal rond te krijgen, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. Landschapsbeheer Groningen is gestart met de restauratie van de begraafplaats. Met heel veel vrijwilligersuren maken we het mogelijk. Daarbij toch wel een speciale vermelding voor onze plaatselijke ondernemers Piet Bouwkamp en Anne van der Veen die het metselwerk voor hun rekening gaan nemen.

We zijn gestart

Tot aan de bouwvakvakantie zal er hard gewerkt worden aan de begraafplaats. Daarna zal het even stil liggen. In september zal het metselwerk gebeuren en worden alle grafplaten teruggeplaatst. In de maand oktober zullen we nog wel bezig zijn met afwerking, terugplaatsen van hekwerken, ophalen van teksten. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden 1 november afgerond.

Begraafplaats Begraafplaats