Adorp informeert

Selecteer pagina

Geachte bewoners van Adorp

Ok! Adorpers! We, ja jullie ook moeten aan de slag.

WANT

De bestuurders worden wakker; althans als ik het artikel in de Ommelander (van donderdag 21 januari 2021) mag geloven. Daar staat op de voorpagina: Het Hogeland op zoek naar woonlocaties. Aanleiding is de toename van de vraag naar woningen op het platteland. De druk op de woningmarkt in de stad Groningen wordt veel te groot.

In september 2019 heb ik een kort bericht over deze te verwachten problematiek op de site van ‘Adorp.com’ geschreven. Hieronder een verkorte weergave:

Naar mijn oordeel zijn die provinciale bouwplannen aan revisie toe immers:

  • Ontwikkelingen op gebied van klimaat en dus ook in het woon-werkverkeer zullen leiden tot drastische veranderingen (e-bike – light rail – werkplek thuis enz.)
  • Veel mensen in de stad ”proppen” geeft problemen als gevolg van klimatologische omstandigheden (bv. in geval van extreme hitte en in geval van wateroverlast)
  • Betaalbaar wonen is in grote steden problematisch en zal alleen maar problematischer worden. De huizenmarkt is geëxplodeerd (vooral in steden) en dit wordt alleen maar erger.
  • Woningbouwcorporaties zijn hun kerntaak (sociale woningbouw) “bijna vergeten”, niet in de laatste plaats door het “dolend” overheidsbeleid in deze. En waarom niet sociale woningbouw in Adorp?
  • Vult u zelf maar aan …

Goed dan, nu weer naar het artikel in De Ommelander donderdag 21 januari 2021.

In het genoemde artikel staat: “Het aanbieden van aantrekkelijke bouwkavels is zeker onder de huidige marktomstandigheden zinvol, zo vinden B&W. KAW Architecten heeft daarom de opdracht gekregen op zoek te gaan naar geschikte locaties. (einde citaat)

Verderop in het artikel wordt gesteld dat de bouwplannen voor Bedum (Ter Laan 4) en Winsum (Munster) onvoldoende rek hebben om aan die blijvende vraag te voldoen. Wethouder Eltjo Dijkhuis stelt: ”We onderzoeken niet alleen de mogelijkheden in Bedum en Winsum. Ook in andere dorpen aan de 2 spoorlijnen gaan we kijken of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding. De aanwezigheid van een goede treinverbinding is een belangrijke factor voor mensen die een woning willen kopen De Woningmarkt staat stevig onder druk. Daar willen we op inspelen. Je moet het ijzer smeden als het heet is.”

Mijns inziens is Adorp een uitstekende plek om naast inbreiden (voetbalveld) ook uit te breiden. En dan niet heel dure huizen, maar vooral ook sociale woningbouw in combinatie met huurwoningen dan wel woningbouw voor de particuliere sector. En dit voor jonge gezinnen; starters dus. Dit zal het basisonderwijs en alle nog bestaande voorzieningen (huisarts, verenigingsleven) ten goede komen en wie weet … komen er voorzieningen bij.

We moeten er zo vroeg mogelijk bij zijn. Dorpsbelangen in de frontlinie; maar dan wel met actieve steun van de dorpsgemeenschap.

Conclusie: alvast Wethouder Dijkhuis en KAW Architecten uitnodigen, zodat ze na Corona-ellende als eerste in Adorp komen.

Henk Supheert