Adorp informeert

Selecteer pagina

Dorpsbelangen is samen met de Historische Kring Ubbega en de Kerkcommissie Adorp in overleg met gemeente Het Hogeland over de inrichting van het kerkhof in Adorp. Gemeente HH heeft hiervoor architectenbureau DAAD ingeschakeld om over te gaan tot een totaal landschapsplan voor de begraafplaats.

De kerk is van Stichting Groninger Kerken, alle ruimte rondom de kerk en de algemene begraafplaatsen zijn eigendom van gemeente Het Hogeland. Door de enorme inzet van vrijwilligers in de afgelopen twee jaren vanuit het dorp is er een draagvlak aangetoond waarmee HH serieus aan de slag wil met een herinrichting van het kerkhof. Dorpsbelangen heeft voor de aanpak van de begraafplaats een tiental aandachtspunten aan de gemeente voorgelegd.
Het gaat hierbij om de volgende punten:
1. Verdere verloop van herstel graven ouder dan 80jaar en jongere graven
2. Aanvullen van graven met aarde (is gebeurd)
3. Inzaaien nadat de graven zijn aangevuld (moet nog, maar graszaad is beschikbaar gesteld)
4. Vastleggen van seizoen onderhoud voor het voorste deel begraafplaats en de hagen (is geregeld)
5. Aanpak en uitbreiding van het urnenveld (DAAD/HH)
6. Aanpak en verharding van de paden (DAAD/HH)
7. De essen, de kastanjebomen en de resterende wortelstronken (DAAD/HH)
8. Aanpak van het baarhuisje (HH/vastgoed)
9. Aanpak hekwerk (DAAD/HH)
10. Verlichting op het padje naar de school (HH, Enexis)

Zoals in eerdere berichten al is aangegeven is Dorpsbelangen, samen met Landschaps Beheer Groningen, gestart met het herstel van een 70-tal graven van voor 1940. Door het metselwerk bij een dertigtal graven in eigen vrijwilligersbeheer uit te voeren heeft dat geresulteerd in de totale uitvoering van het herstelplan van de geplande 70-graven. Een mooie stap in de goede richting, maar er is nog veel meer te doen.

Hoe nu verder?
Architectenbureau DAAD besteedt aandacht aan de situatie in Adorp en wil een compleet plan voorstellen voor de herinrichting van het kerkhof en de inrichting rondom de kerk. Op dit moment is met name de herinrichting van het urnenveld, met enige spoed aan de orde. De buxushaag op het huidige urnenveld is aangetast door buxusmot en de grafmonumenten zijn ontoegankelijk vanwege de hoogte van de haag.
Bovendien blijkt de belangstelling voor het gebruik van grafmonumenten steeds groter te worden. Een herinrichting van het urnenveld is dan ook zo spoedig mogelijk gewenst. De buxushaag zal op korte termijn weggehaald worden. Uitbreiding van het urnenveld in oostelijke richting is mogelijk en wordt door DAAD verder uitgewerkt.
Ook het baarhuisje wordt onder de nodige aandacht gebracht, het is een bijna historisch monument namelijk het laatste houten baarhuisje in Noord-Groningen. Maar het verkeert in slechte staat. Hier zal in overleg met HH Vast Goed de nodige renovatie uitgevoerd moeten worden.
De kastanjebomen langs het padje zijn zwamgevoelig, de essen lijden aan estaksterfte. Rondom het kerkhof zal er ook goed bomenplan moeten komen. Het padje langs het kerkhof naar de school is slecht verlicht. De kinderopvang op het IKC is van ’s ochtends 7.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur. Een passende verlichting is hier gewenst. De verlichting aanbrengen hangt dan weer samen met de aanpak van de bomen en de haag langs het pad.
Op donderdag 2 november is een tweede overleg geweest, in december komt een vervolg. De team leider van HH gaf aan dat geen financiële belemmeringen zijn voor de aanpak van het kerkhof. In januari is de verwachting om een algemene presentatie in Adorp te kunnen geven over de herinrichting. Vooralsnog GOED OP WEG met HH, maar ja je moet wel veel geduld hebben.