Adorp informeert

Selecteer pagina

Subsidieaanvraag dorpsbudget voor begraafplaats definitief afgeblazen

Dorpsbelangen heeft op 19 augustus een aanvraag ingediend voor inzet dorpsbudget  ten behoeve van oudere grafmonumenten van voor 1940 op de algemene begraafplaats Adorp. Hierbij gaat het om een bijdrage van het dorpsbudget van €15000. Voorafgaand is deze aanvraag gepresenteerd aan de verenigingen en hun support gevraagd. Het college van b&w van gemeente Het Hogeland heeft per brief de inzet van het dorpsbudget definitief afgewezen.

Lees meer
Breed gedragen aanvraag tot inzet dorpsbudget voor eenmalig herstel van historische graven op begraafplaats Adorp geweigerd

Breed gedragen aanvraag tot inzet dorpsbudget voor eenmalig herstel van historische graven op begraafplaats Adorp geweigerd

Een noodbrief van Dorpsbelangen Adorp aan de raad van gemeente Het Hogeland.
In onze Dorpsvisie Adorp 2014-2025 hebben bewoners aangegeven dat verschillende graven op de begraafplaats achter de kerk in slechte staat verkeren. Gemeente Het Hogeland weigert medewerking aan een project dat een eigen eigendom betreft, namelijk de gemeentelijke begraafplaats in Adorp. Zelfs inzet van een dorpsbudget wordt hiervoor niet toegestaan.

Lees meer
Burgemeester Henk Jan Bolding op bezoek in Adorp

Burgemeester Henk Jan Bolding op bezoek in Adorp

Met de herindeling naar gemeente Het Hogeland zijn de bestuurlijke lijntjes naar de dorpen veranderd. Dorpsbelangen heeft verzoeken ingediend, in nauw overleg met de dorpencoördinator, voor een gesprek met de gebiedswethouder over de begraafplaats, voor een gesprek met de burgemeester met name over ‘t Stee en voor een ontmoeting met het college over de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Lees meer
AED Adorp en leren reanimeren via een online cursus

AED Adorp en leren reanimeren via een online cursus

Onlangs zijn we als voetbalkijkers getuige geweest van een adequaat ingrijpen met een AED. Dat heeft de Deense voetballer Christian Eriksen het leven gered, waarschijnlijk zonder nadelige gevolgen door het snelle ingrijpen van de hulpverleners op het voetbalveld. Voor gebruik van AED biedt Groningen HartVeilig voor de tweede maal een gratis online reanimatiecursus aan.

Lees meer

Mw Gräper houdt vast aan totale afsluiting van Molenweg Noord

Ook per brief aan Gedeputeerde Staten werd gedeeltelijk open houden van Molenweg Noord niet gehonoreerd. Draagvlak in de directe omgeving is volgens de nieuwe omgevingswet belangrijk. Mw Gräper: Ik besef mij dat het afsluiten van de Molenweg Noord weinig draagvlak heeft in het dorp. Het afsluiten komt echter de veiligheid in het dorp en de provinciale weg ten goede en dat is ook in belang van het dorp.

Lees meer

Duurzame Installaties-Adorp

Diana's Haarstijl

Anne van der Veen Bouw en Onderhoud

Dorpswinkel Sauwerd