Adorp informeert

Selecteer pagina

Info Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen wil Adorpers regelmatig informeren over alle projecten. Vanuit Dorpsbelangen is er een oproep gedaan om mee te denken in de besteden van de  TenneT-gelden en het opnieuw vormgeven van een Dorpsvisie Adorp 2025-2035. Inmiddels hebben zich...

Lees meer
Meedenken in de werkgroep ‘landschapsprogramma 380kV’

Meedenken in de werkgroep ‘landschapsprogramma 380kV’

Wie wil meedenken over de besteding van de compensatiegelden? Voor rechtstreekse compensatiegelden van Tennet kwam Adorp niet in aanmerking. De provincie heeft besloten om een soortgelijke maatregel in te stellen voor dorpen binnen 6 km van de hoogspanningsverbinding. Nu komt Adorp wel in aanmerking voor compensatie. Hiervoor kunnen we projecten aanmelden, die we dit jaar graag willen voorleggen aan de provincie Groningen.

Lees meer