Adorp informeert

Selecteer pagina
Jury uitslag: Adorp in het licht 2021

Jury uitslag: Adorp in het licht 2021

Een onafhankelijke jury heeft gesproken en kwam met de volgende prijzentoekenning:
1eprijs Spoorlaan 1, familie van der Berg, mooi gedaan met de brug, tuin, slootkant en huis. Niks overgeslagen.
2eprijs Torenweg 13, familie Hammingh, strak, recht, doet gezellig aan, lijkt op grote verlichte hemel.
3eprijs Spruit 22, familie Hoekstra, rustgevend, mooie bolboom die verandert van kleur
Met dank aan de jury en dank aan de fotograaf Rene van der Boor voor de mooie plaatjes.

Lees meer
Adorp op zijspoor gezet met plotselinge verkoop woningen door PlegtVos op ’t Stee

Adorp op zijspoor gezet met plotselinge verkoop woningen door PlegtVos op ’t Stee

Het bestemmingplan ’t Stee is door de gemeenteraad van de gemeente Het Hogeland op 9 december 2020 vastgesteld en is na een bezwaar- en beroepstermijn onherroepelijk geworden. Bij dit besluit is inbegrepen een BeeldKwaliteitsPlan dat is opgesteld door architectenbureau Skets in samenwerking met gemeente Winsum, Stichting Kuub, stedenbouwkundig bureau BugelHajema en Dorpsbelangen.

Lees meer
Dorpsbelangen Adorp stort cofinanciering begraafplaats terug naar subsidiënten

Dorpsbelangen Adorp stort cofinanciering begraafplaats terug naar subsidiënten

Twee jaar lang heeft Dorpsbelangen Adorp samen met de Historische Kring Ubbega en Beheerscommissie Kerk Adorp zich ingezet voor een eenmalig herstel van cultuurhistorische graven op de algemene  begraafplaats van Adorp. Bij totale afwijzing van gemeente HH wordt de inzet door Dorpsbelangen voor de begraafplaats stopgezet en stort Dorpsbelangen de verworven cofinanciering van €23000  terug naar de subsidiënten. Met  veel teleurstelling voor de bewoners van Adorp en zeker ook de enorme teleurstelling voor de vrijwilligers die zich ingezet hebben tijdens NLDoet en de Burendag om de graven weer enig aanzicht te geven.

Lees meer

Subsidieaanvraag dorpsbudget voor begraafplaats definitief afgeblazen

Dorpsbelangen heeft op 19 augustus een aanvraag ingediend voor inzet dorpsbudget  ten behoeve van oudere grafmonumenten van voor 1940 op de algemene begraafplaats Adorp. Hierbij gaat het om een bijdrage van het dorpsbudget van €15000. Voorafgaand is deze aanvraag gepresenteerd aan de verenigingen en hun support gevraagd. Het college van b&w van gemeente Het Hogeland heeft per brief de inzet van het dorpsbudget definitief afgewezen.

Lees meer
Breed gedragen aanvraag tot inzet dorpsbudget voor eenmalig herstel van historische graven op begraafplaats Adorp geweigerd

Breed gedragen aanvraag tot inzet dorpsbudget voor eenmalig herstel van historische graven op begraafplaats Adorp geweigerd

Een noodbrief van Dorpsbelangen Adorp aan de raad van gemeente Het Hogeland.
In onze Dorpsvisie Adorp 2014-2025 hebben bewoners aangegeven dat verschillende graven op de begraafplaats achter de kerk in slechte staat verkeren. Gemeente Het Hogeland weigert medewerking aan een project dat een eigen eigendom betreft, namelijk de gemeentelijke begraafplaats in Adorp. Zelfs inzet van een dorpsbudget wordt hiervoor niet toegestaan.

Lees meer

Duurzame Installaties-Adorp

Diana's Haarstijl

Anne van der Veen Bouw en Onderhoud

Dorpswinkel Sauwerd