Adorp informeert

Selecteer pagina
Het begin van de dorpsvisie Adorp is er! Op basis van wat bewoners belangrijk vinden en hebben aangedragen aan ideeën en wensen, is er een eerste opzet van de dorpsvisie Adorp. Voor Adorpers, door Adorpers.
Op dinsdagavond 11 juni is er in Artharpe een presentatie van deze eerste opzet van de dorpsvisie.
Het programma van de avond is als volgt:
19.45-20.00 uur inloop
20.00 uur welkom en presentatie van de eerste opzet van de thema’s
20.50 uur pauze
21.00 uur vervolg: interactief samen sparren over thema’s en de themagroepen vormen
21.50 uur afsluiting
22.00 uur eind van de bewonersavondAan het eind van de avond willen we de themagroepen definitief vaststellen, tenzij er nog bewoners zijn die niet aanwezig kunnen zijn en graag bij een thema willen aansluiten (altijd welkom!). De thema’s hebben we vastgesteld na de input die we vanuit jullie hebben ontvangen, en zijn als volgt:
1. Wonen
2. Voorzieningen
3. Dorpsinrichting en veiligheid
4. Verduurzaming
5. Klimaatadaptatie
6. Leefbaarheid
7. Communicatie
Om goed beslagen ten ijs te komen, nodigen we jullie uit om hier alvast over na te denken. Alle vragen kunnen uiteraard op de avond zelf gesteld worden, of via dorpsvisieadorp@gmail.com.

De verbondenheid die we van de themagroep vragen, is het creëren van het definitieve stuk van dat thema. Dat geldt dus tot de oplevering van de dorpsvisie, die eind 2024 verwacht wordt.

Wat verwachten we dan van jullie? Wij hebben een grote werkgroep, maar kunnen niet alles alleen. Voor het opstellen van een dorpsvisie zijn er veel talenten nodig, denk aan: het schrijven van het stuk, het fotograferen om er beeld bij te maken, filmen of vloggen om het aansprekend te maken voor verschillende doelgroepen, grafische vormgeving (digitaal), het kunnen presenteren van het stuk, en het inbrengen van ideeën die de dorpsvisie tot een compleet, aansprekend geheel maken! Bedenk het zo gek maar, en we kunnen jouw talent heel goed gebruiken!
De flyer vind je hier: Dorpsvisie flyer juni 2024, en deze komt binnenkort op de deurmat.
Tot 11 juni!
Namens de werkgroep dorpsvisie Adorp 2025-2035,
Niels, Floris en Ytje
PS. je wordt van harte uitgenodigd om dit te verspreiden onder verenigingen en dorpsgenoten!