Adorp informeert

Selecteer pagina

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering  Dorpsbelangen op dinsdag 9 april 2024 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering 18 april 2023 (zie bijlage  Adorp.com)
4. Jaarverslag 2023 (zie bijlage Adorp.com)
5. Verslag kascommissie: Jascha van Pommeren, Menno Sieds Mensonides
– verkiezing nieuwe kascommissie
6. Financieel verslag penningmeester 2023
7. Bestuursverkiezing

– Pauze

8. Dorpsbudget 2024
9. Ontwikkelingen werkgroepen (Tennet, Dorpsvisie)
10. Inrichting begraafplaats zie  https://adorp.com/herinrichting-begraafplaats-adorp/
11. Rondvraag
12. Sluiting

Bijlagen:
ALV_2024_agenda
notulen jaarvergadering 18 april 2023 
Jaarverslag 2023