Adorp informeert

Selecteer pagina

Gemeente Het Hogeland wil aan de slag met een herinrichting van de begraafplaats in Adorp. Aanzet en initiatief  lag al een aantal jaren bij Dorpsbelangen, Historische Kring Ubbega en de Kerk (nu ook met de begrafenisvereniging De Laatste Eer). Dorpsbelangen heeft met wethouder Stefan van Keijzerswaard van gemeente Het Hogeland een gesprek gevoerd tot verbetering van samenwerking.  Dit heeft inmiddels geleid tot 4 bijeenkomsten waarbij een herstelplan van de begraafplaats tot uiteindelijk een definitief plan is uitgewerkt. Voor het maken van een inrichtingsplan werd een landschapsarchitect van achitectenbureau DAAD ingeschakeld.

Baarhuisje.
Het baarhuisje op het kerkhof verkeert in slechte staat. Boeien zijn verrot. Dakspanten vallen uit elkaar met gevolg uitbuiken van de zijwanden. Het baarhuisje staat in de historische boeken vermeld als karakteristiek en laatste houten baarhuisje in de provincie Groningen. Vanuit Adorp hebben we aangegeven dat een grondig herstel gewenst is met zoveel mogelijk behoud van de authentieke uitstraling.
De ruimte rondom het baarhuisje zal vergroot worden in westelijke en zuidelijke richting. Dat betekent dat het hekwerk in die richting verplaatst gaat worden ten kostte van grondoppervlak van IKC. Depot opslag voor restgrond krijgt een depotgedeelte aan de zuidzijde van het baarhuisje.

Het groen en de bomen rondom
De es voor op het kerkplein is als gevolg van de herinrichting van het kerkplein gesneuveld en niet meer te redden. De paardenkastanjes langs het toegangspad naar De Wierde verkeren in slechte staat vanwege zwam, er zijn er al twee gekapt. Dit gedeelte aan de westkant wordt opnieuw voorzien van een beukenhaag en nieuwe bomen. Deze verandering geeft  de mogelijkheid om verlichting aan te brengen op het toegangspadje naar de kinderopvang en de school. De beukenhaag tussen oud en nieuw gedeelte wordt ingekort zodat meer diepgang te zien is naar het nieuwe gedeelte. Aan de voorzijde van de kerk willen we de beukenhaag zo laag mogelijk houden om de kerk goed in beeld te kunnen houden vanaf de Torenweg.

Het urnenveld
De buxushaag rondom het kleine urnenveld is inmiddels al verwijderd. De nieuwe inrichting van het urnenakker wordt  nog dit voorjaar uitgevoerd. Contacten zijn vanuit HH geweest met rechthebbenden van betrokken urnengraven voor eventuele verplaatsing of voor positieverandering. In tegenstelling tot andere graven is verplaatsing van urnengraven wel mogelijk. Zie de tekening voor een nieuwe inrichting.

Verharding van de paden
Vanuit Adorp hebben wij aangegeven om het hoofdpad halfverhard te maken voor een betere toegankelijkheid voor baar, begrafenisstoet en minder validen. Hier heeft HH beslist dat het hoofdpad een pad blijft met mijnsteen. Het toegangspad naar IKC krijgt verlichting met twee lichtpunten op 1 meter hoogte; het mag geen onnodige lichtvervuiling voor de omgeving veroorzaken.
Minder versmering van het hoofdpad is gewenst. We hebben aangegeven dat  machines en transsport van restgrond bij voorkeur niet via het hoofdpad plaatsvindt om kleiversmering te voorkomen.  Het delfgrond bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het graf tijdelijk opslaan.

Andere aandachtspunten
Sloot aan de oostzijde staat op de agenda voor 2025, om te gaan uitbaggeren.
Op de eerstvolgende ledenvergadering van Dorpsbelangen zal de begraafplaats nog uitvoerig aan de orde komen.