Adorp informeert

Selecteer pagina

Vanmorgen, zondag 7 april, werden omwonenden van de molentuin plotseling volledig verrast door het lawaai van kettingzagen. George Toth was met twee jonge gasten bezig om alle bomen in de boomgaard om te zagen. Na ongeveer een uur kwam de politie, maar zij hebben niet kunnen voorkomen dat de molentuin een slagveld is geworden. Voor de kap is geen kapvergunning aangevraagd en afgegeven.
Molentuin
De werkgroep ‘Besteding Tennet-gelden’ was in gesprek met Toth over de aankoop van de molentuin. Ze hadden aangegeven dat het de bedoeling was om de boomgaard te herstellen. Toth zag dit niet zitten. Zijn actie van vandaag was eigenlijk een ‘dikke …’ naar deze plannen.

Zijn idee is om er recreatiewoningen, tiny houses, te plaatsen. Omdat de bestemming van het terrein ‘cultuur en ontspanning’ is en niet ‘recreatie’ of ‘bouwen’ is dit eigenlijk niet haalbaar. Hiervoor moet een wijziging van de bestemming doorgevoerd worden. Gezien zijn actie van vandaag zal dit alleen maar moeilijker worden. Alle direct omwonenden kunnen namelijk als belanghebbende bezwaar maken. De hele procedure wordt daardoor een langslepende kwestie.

Op 9 april heeft Dorpsbelangen zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit onderwerp zal in het kader van de werkgroep ‘Besteding Tennet-gelden’ ongetwijfeld aan de orde komen.