Adorp informeert

Selecteer pagina

Momenteel is de firma BAM, in opdracht van de Provincie, doende om de Doorfietsroute (voorheen Fietsroute Plus) aan te leggen tussen de Spoorlaan en Harsesma’s Laan. Op dit moment is de fundering al gereed. Aangezien er in de gehele route vanaf Groningen tot aan Winsum nog een aantal onteigeningsprocedures met grondeigenaren lopen, heeft de Provincie besloten om de gehele route in secties op te knippen.

Deze secties zijn (+beoogde planning gereed):

Sectie/Traject Planning gereed
Harsema’s Laan – Spoorlaan Winter 2020
Spoorlaan – Weth. D. Kruijerlaan Winter 2020
Laanweg – Meedenweg Winter 2020
Stationsstraat – Laanweg Voorjaar 2021
Walfridusbrug – Harsema’s Laan Zomer 2021
Munnikeweg – Stationsstraat Zomer 2021
Meedenweg – Winsum Zomer 2021
Weth. D. Kruijerlaan – Munnikeweg Zomer 2021

Men is ondertussen ook begonnen met de werkzaamheden tussen de Spoorlaan en de Wethouder D. Kruijerlaan. Hiervoor is er al veel grondwerk verzet en wordt er bij het voormalig stations terrein een bestaande sloot gedempt en worden er twee nieuwe sloten gegraven. Doel hiervan is om het fietspad in een zo’n rechte lijn aan te kunnen leggen.

’t Stee en de doorfietsroute
Met de aanleg van de doorfietsroute komt binnenkort het bestaande wandelpad langs het voormalig voetbalveld aan de spoorzijde te vervallen. Een tweede sloot aan de westzijde van de fietsroute wordt ter hoogte van ’t Stee nu niet gegraven. Bij de realisatie van het nieuwbouwplan ’t Stee zal een nieuw wandelpad en een afscheidingssloot tussen het nieuwbouwproject van ’t Stee en de fietsroute aangelegd worden.
Momenteel is dit wandelpad een belangrijk onderdeel van een rondgang voor veel mensen, door bovengenoemde werkzaamheden zal dit dus tijdelijk wat overlast gaan geven. Eindbeeld is wel dat we in Adorp, met name door dit fietspad en wanneer alles gereed is, veel meer wandelmogelijkheden gaan krijgen.

Ten tijde van de aanleg van het fietspad zullen er veelvuldig zware transporten over o.a. de Spoorlaan, Molenweg en Wethouder D. Kruijerlaan plaatsvinden. Afgelopen weken was overlast door transport op de Spoorlaan al duidelijk merkbaar.