Adorp informeert

Selecteer pagina

Het college van B&W heeft besloten om de subsidieregeling dorpsbudget tot en met 2026 voort te zetten. Inwoners kunnen daardoor verder werken aan initiatieven die de leefbaarheid in hun dorp behouden of bevorderen. De bedragen die niet zijn opgemaakt blijven beschikbaar voor de komende jaren. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2024 en geldt tot 1 januari 2027. Zie ook Besluiten college 23 november 2023

“Ik ben blij dat we dit voor onze dorpen kunnen blijven doen”, zegt verantwoordelijk wethouder Mariette de Visser. “In onze dorpen barst het namelijk van de initiatieven en de plannen. Als het hart ergens vol van is, gaan de handen uit de mouwen. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Met het voortzetten van het dorpsbudget kunnen we ruimte en vertrouwen blijven geven aan inwoners om plannen te maken.”

Aanvragen, wie kan er aanvragen en hoe werkt dat in Adorp?
Een dorpsbudget aanvragen kan iedereen maar het moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In Adorp hebben we, in overleg met alle verenigingen, een onderlinge afspraak gemaakt voor het aanvoeren van draagvlak. In Adorp leggen we ieder plan voor aan alle verenigingen voor ondersteuning. Dus neem contact op met een vereniging of stichting in Adorp voor een goed plan. Gemeente Het Hogeland beoordeelt uiteindelijk of er terecht een beroep gedaan kan worden op het dorpsbudget. HH bewaakt de procedure en voert de financiën uit.
Voor Adorp wordt ieder jaar een vast bedrag van €6567,- plus €1,68 per inwoner beschikbaar gesteld. Gebaseerd op 664 inwoners betekent dat voor 2024 een bedrag van €7682,52. De volgende jaren idem dito.

Aanvragen bij gemeente Het Hogeland, hoe gaat dat?
De aanvrager moet wel als vereniging of stichting ingeschreven staan bij KvK en moet over een bankrekening beschikken namens de vereniging of stichting.
-Kijk eerst op het Overzicht dorpsbudgetten  hoeveel geld er voor jouw dorp is en of er al aanvragen zijn toegekend. Hier is ook te zien hoeveel er sinds de toepassing in 2019 al is besteed in Adorp.
-Bekijk daarna wat je allemaal mee moet sturen en wat de belangrijkste voorwaarden zijn. Zie hiervoor  Dorpsbudget – Gemeente Het Hogeland . Hier vind je ook het aanvraagformulier.
– Nieuw is dat je contact op moet nemen met  Dorpencoördinatoren   voor je dorpencoördinator . Deze kan hierin nader adviseren. Voor Adorp is Vincent van Eck de dorpencoördinator.

Regelingen
Regeling dorpsbudget Het Hogeland
Algemene Subsidieregeling gemeente Het Hogeland