Adorp informeert

Selecteer pagina

Het is weer een tijdje geleden sinds de bewonersavond op 27 februari. In die tijd hebben we zeker niet stilgezeten! Met dank aan alle ingebrachte ideeën heeft de werkgroep Dorpsvisie Adorp 2025-2035 een goed beeld gekregen van wat er leeft in Adorp. Alle ideeën zijn inmiddels gebundeld en onder de thema’s ondergebracht, we hebben gekeken naar eventuele dubbelingen of thema’s die alsnog moeten worden samengevoegd en we komen binnenkort weer bij elkaar om de volgende stappen uit te zetten.

Onze intentie is om eind mei een eerste opzet paraat te hebben van de uitwerking van de dorpsvisie. Daarvoor benaderen we de Adorpers die zich op de bewonersavond hebben ingeschreven voor een bepaald thema. We maken een eerste opzet en inventariseren talenten om de dorpsvisie goed tot uiting te laten komen. Wat daarin wordt meegenomen zijn onder andere de vorige dorpsvisie (2014-2024), de aanleiding om deze dorpsvisie op te stellen, het doel van de dorpsvisie en de visie van de gemeente over Adorp. Dit wordt met alle ingebrachte ideeën uitgewerkt tot een nieuwe dorpsvisie. Ons uitgangspunt is dat er al heel veel goed gaat en dat er al vele prachtige verbindende initiatieven zijn in Adorp!

We verwachten jullie eind mei/begin juni tijdens een bewonersavond meer te kunnen vertellen over de stand van zaken rondom de dorpsvisie en dat jullie hier opnieuw input op kunnen geven!

Voor meer informatie mag u altijd met ons mailen: dorpsvisieadorp@gmail.com.

Een warme groet van Floris Knot (voorzitter) en Ytje Rosier (communicatie) namens de werkgroep Dorpsvisie Adorp 2025-2035!