Adorp informeert

Selecteer pagina
Binnenkort toch nog HOOP voor monumentaal herstel begraafplaats in Adorp

Binnenkort toch nog HOOP voor monumentaal herstel begraafplaats in Adorp

Van het begrotingsoverschot 2022 gaat gemeente HH €430.000 inzetten voor openbaar groen, onder andere voor begraafplaatsen. Gemeente HH is eigenaar van 40 begraafplaatsen. De PvdA, heeft zich enorm ingezet voor de aanpak op de begraafplaats in Adorp. Een raadsvoorstel voor de inzet van dit bedrag voor openbaar groen komt 2 maart aan de orde in de laatste vergadering van de raad voor de verkiezingen. De neuzen wijzen in de goede richting, er is hoop voor Adorp.

Jury uitslag: Adorp in het licht 2021

Jury uitslag: Adorp in het licht 2021

Een onafhankelijke jury heeft gesproken en kwam met de volgende prijzentoekenning:
1eprijs Spoorlaan 1, familie van der Berg, mooi gedaan met de brug, tuin, slootkant en huis. Niks overgeslagen.
2eprijs Torenweg 13, familie Hammingh, strak, recht, doet gezellig aan, lijkt op grote verlichte hemel.
3eprijs Spruit 22, familie Hoekstra, rustgevend, mooie bolboom die verandert van kleur
Met dank aan de jury en dank aan de fotograaf Rene van der Boor voor de mooie plaatjes.

College gemeente Het Hogeland komt met een memo over ontwikkelingen ‘t Stee

Op de agenda van de raadsvergadering staat bij de ingekomen stukken een memo van het college. Er is veel onduidelijkheid over de besluitvorming en de uiteindelijke keuze van de woningen die nu door de bouwonderneming PlegtVos worden gebouwd. Dorpsbelangen wijst op het eerder genomen besluit van de raad van 9 december 2019 en het daarbij behorend BeeldKwaliteitsplan.

Adorp op zijspoor gezet met plotselinge verkoop woningen door PlegtVos op ’t Stee

Adorp op zijspoor gezet met plotselinge verkoop woningen door PlegtVos op ’t Stee

Het bestemmingplan ’t Stee is door de gemeenteraad van de gemeente Het Hogeland op 9 december 2020 vastgesteld en is na een bezwaar- en beroepstermijn onherroepelijk geworden. Bij dit besluit is inbegrepen een BeeldKwaliteitsPlan dat is opgesteld door architectenbureau Skets in samenwerking met gemeente Winsum, Stichting Kuub, stedenbouwkundig bureau BugelHajema en Dorpsbelangen.

Dorpsbelangen Adorp stort cofinanciering begraafplaats terug naar subsidiënten

Dorpsbelangen Adorp stort cofinanciering begraafplaats terug naar subsidiënten

Twee jaar lang heeft Dorpsbelangen Adorp samen met de Historische Kring Ubbega en Beheerscommissie Kerk Adorp zich ingezet voor een eenmalig herstel van cultuurhistorische graven op de algemene  begraafplaats van Adorp. Bij totale afwijzing van gemeente HH wordt de inzet door Dorpsbelangen voor de begraafplaats stopgezet en stort Dorpsbelangen de verworven cofinanciering van €23000  terug naar de subsidiënten. Met  veel teleurstelling voor de bewoners van Adorp en zeker ook de enorme teleurstelling voor de vrijwilligers die zich ingezet hebben tijdens NLDoet en de Burendag om de graven weer enig aanzicht te geven.